Wi-Fi ծառայություն

wifi for web

Միստր Գիրոսում գտնվելիս դուք կարող եք օգտվել Wi-Fi ծառայությունից: Հաղորդակցվեք Ձեր ընկերների հետ, ստուգեք Ձեր էլեկտրոնային փոստարկղը, տեղեկացեք մեր ակցիաներին և եղեք կապի մեջ ողջ աշխարհի հետ: